Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK, ulusal sağlık endüstrisini hızlandırmak ve geleceğe hazırlamak için DUSED’i kurdu.

Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkı olan DEPARK’ı 2013 yılında kuran Dokuz Eylül Üniversitesi, sahip olduğu araştırma gücü ve altyapısı, sunduğu sağlık hizmetleri, yürüttüğü Ar-Ge projeleri ve sağlık odağında katma değer üreten şirketleriyle beraber ekosistemi geleceğe taşımak amacıyla yeni bir yapılanma gerçekleştiriyor. Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki dışa bağımlılığı azaltmak, milli ve yerli teknoloji üretimini desteklemek, yakın gelecekte ihracat artışını sağlamak ve nitelikli istihdam yaratmak için vites büyüten Dokuz Eylül Üniversitesi ve DEPARK kurduğu bu yeni platformu ulusal düzeyde bütün aktörlerin kullanımına açıyor.

Sağlığın herhangi bir alanında değer üreten; ilaç firmalarından biyoteknoloji girişimlerine, teletıp uygulamalarından genetik araştırmalara, cihazlardan giyilebilir teknolojilere kadar çok çeşitli paydaşların işbirliği ve güç birliği yapması amacıyla “Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği – DUSED” kurulmuştur. DUSED, odaklı ve katılımcı bir yönetişim modeliyle Türkiye’nin önemli kümelerinden biri olacak, sağlık teknolojilerinin ticarileşme ve uluslararasılaşma hedeflerini gerçekleştirecek, Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE ve Hiser desteklerini ve sahip olduğu network’ü kullanarak sektöre yeni kaslar kazandıracaktır. Böylelikle, Türkiye’nin 2023 ve sonrası hedeflerinin sağlanması hususunda önemli düzeyde katma değer üretimi söz konusu olacaktır.

Bu yeni altyapının ve akıllı uzmanlaşmanın parçası olmak isteyen üniversitelerin, enstitülerin, teknoparkların, şirketlerin, teknolojik girişimlerin ve KOBİ’lerin aşağıdaki adresler üzerinden temasa geçmelerinden memnuniyet duyulacaktır.

DEÜ …………. www.deu.edu.tr
DEPARK……. www.depark.com.tr
DUSED……… www.dused.org