Duyurular

DUSED Genel Kurulu Toplantı Gündemi

TARİH: 29.08.2023

TOPLANTI SAYISI: 2023/02

TOPLANTI SAATİ: 14:00

TOPLANTI YERİ: DEPARK Zeytin Binası VIP Toplantı Salonu

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Toplantı yeter sayısını sağlayan üye çoğunluğunun tutanakla tespit altına alınması
 2. Yönetim kurulu başkanı istifasından dolayı yedek yönetim kurulu üyelerine sırayla çağrı yapılması
 3. Yapılan çağrılara olumlu dönüş alınmazsa yönetim kurulu adayının/adaylarının belirlenmesi ve seçimi
 4. Görüş ve öneriler

DUSED Genel Kurulu Toplantı Gündemi

TARİH: 26.04.2023

TOPLANTI SAYISI: 2023/01

TOPLANTI SAATİ: 12:00

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Toplantı yeter sayısını sağlayan üye çoğunluğunun tutanakla tespit altına alınması
 2. Yönetim kurulu başkanınca toplantının açılması
 3. Genel kurulu yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulması
 4. 2022 yılı sonu DUSED işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporun sunulması
 5. Yönetim Kurulu için adayların belirlenmesi ve seçimi (Beş asil ve beş yedek üye)
 6. Denetim Kurulu için adayların belirlenmesi ve seçimi (Üç asil ve üç yedek üye)
 7. Görüş ve öneriler

Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi

12 – 13 Nisan 2023 tarihlerinde UR-GE Projesi – Dokuz Eylül Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında “Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma ve Satış” başlıklı eğitim yüz yüze olarak İzmir Beyond Hotel’de gerçekleştirilecektir.

*Etkinlik UR-GE proje paydaşlarına özel olarak gerçekleştirilecektir.

Rekabet Stratejileri ve Stratejik Yönetim Eğitimi

5 – 6 Aralık 2022 tarihlerinde UR-GE Projesi – Dokuz Eylül Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında “Rekabet Stratejileri ve Stratejik Yönetim” başlıklı eğitim yüz yüze olarak İzmir Beyond Hotel’de gerçekleştirilecektir.

*Etkinlik UR-GE proje paydaşlarına özel olarak gerçekleştirilecektir.

SURGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU SUNUMU

Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi Projesi – SURGE kapsamında yer alan 24 firma için düzenlenen İhtiyaç Analizi Raporu sunumu ile firmalar proje süreci ve planlanan faaliyet takvimi hakkında bilgilendirildi.
Tüm proje paydaşlarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ederiz.